Jak chovat křečky?

Na této stránce se dozvíte, co byste měli dělat pro to, aby se Vaši křečci měli dobře. Proto, abyste dosáhli jejich spokojenosti je důležité znát nejen to čím se živí, ale také by Vám mělo být zřejmé, co dalšího potřebují ke svému spokojenému životu, co mají rádi a co naopak rádi nemají a proč to tak je. Proto věnujte pozornost následujícím řádkům, které budou popisovat život křečků tak, jak jej možná ještě neznáte.

Smysly křečka

Pro křečky je nejdůležitějším smyslem čich, poté sluch až po něm následuje zrak. Toto pořadí je dáno především tím, že křeček je noční tvor, a proto nepotřebuje tak dobře vidět. Další zajímavostí je, že křeček je barvoslepý a krátkozraký. Křeček tedy při výběru všemožných hraček tedy spíše než barvičky ocení funkčnost jednotlivých těchto hraček. Ze špatného zraku křečka vyplývá, že křeček bude aktivní hlavně v nočních hodinách. Proto není dobré umisťovat křečka hned vedle postele, protože by mohl svou noční aktivitou narušovat váš poklidný spánek.

Křečci vyúžívají svůj čich jak k hledání potravy, tak k vyhledávání svých partnerů. Křečci jsou také velmi citlivý na silné zvuky a dokáží slyšet i ultrazvukové vjemy.

Co křeček jí?

Čím krmit křečky? Křečci jsou všežravci. Křečky je možné krmit jak stravou, kterou koupíme v obchodě, tak i tuto stravu doplňovat všemožnou zeleninou, ovocem, smínky nebo oříšky.. O křečcích, kteří žijí divoce na blízkém východě je známo, že loví ve smečkách a to především drobný hmyz. V přírodě pak křečci dále jedí i různá semínka, ovoce a zeleninu, tak jako v zajetí.

Délka života křečka

Křečci se v zajetí dožívají nejčastěji věku dvou až tří let. Ovšem velmi záleží na tom, jak se o křečka staráte. Jednou z nejčastějších příčin úmrtí křečků je jejich pád z výšky (například pokud jej upustíte), druhou nejčastější příčinnou úmrtí křečků je v důsledku některé z nemocí, která křečky postihuje. V případě, že se o křečka dobře staráte, zemře pravděpodobně na stáří a to nejčastěji ve věku dvou až tří let. Někteří chovatelé uvádějí, že se jejich křeček dožil i šesti let života. I taková situace může nastat, ale takto vysokého věku se křečci dožívají pouze velmi ojediněle.

V případě, že Vám křeček zemřel a vy si chcete pořídit nového, velmi pečlivě vyčistěte a důkladně vydezinfikujte vše, s čím původní křeček přicházel do styku. Toto doporučení platí i v případě, že si kupujete například již použité hračky nebo použitou klec pro křečka. Dezinfekci je důležité provádět z toho důvodu, že křeček mohl mít nějakou nemoc, o které jste ani nevěděli a nový křeček by se poté mohl nakazit a důsledku toho také zemřít.

Druhy křečků chované v zajetí

Mezi nejčastěji chované druhy křečků u nás v zajetí patří:

  • Křeček zlatý
  • Křeček Džungarský
  • Křeček Campbellův
  • Křeček Roborovského
  • Křeček čínský neboli Daurský
comments powered by Disqus